วิธีคำนวณหาพื้นที่ เป็นตารางวาและตารางเมตร

วิธีคำนวณหาพื้นที่ เป็นตารางวาและตารางเมตร

คำนวณตามตัวอย่างเลยครับ 1.  มีที่ดิน หน้ากว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร เท่ากับกี่ตารางเมตร   5x20 = 100 ตารางเมตร (สูตรพื้นที่สี่เหลี่ย...
Read More
วิธีการเข้า Safe Mode for Windows 10

วิธีการเข้า Safe Mode for Windows 10

เซฟโหมดเป็นตัวเลือกการแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows ที่เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในสภาพที่ จำกัด เฉพาะไฟล์ขั้นพื้นฐานและไดรเวอร์ที่จำเป็นในกา...
Read More

ฝึกพูด ฟังภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเองง่ายมากๆ

ฝึกพูด ฟังภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเองง่ายมากๆ    หลายท่านอาจจะมองข้ามลูกเล่นดีๆ ของ Google Translate (Google แปลภาษา) นอกจากจะแปลคำ วลี หรือห...
Read More